Het Coöperatiefonds iets voor u?

Heeft uw vereniging, stichting of instantie een -grootschalig- maatschappelijk project waarvoor nog financiële middelen nodig zijn? Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in uw regio.

Heeft u een project dat zich onderscheidt van ‘reguliere’ sponsorprojecten? Dan kunt u vanaf nu terecht bij ons Coöperatiefonds. Ga naar www.rabobank.nl/lnwf voor meer informatie en voorwaarden. Of bel (058) 244 55 66 voor het aanvragen van een brochure en aanvraagformulier. Aanvragen kunt u tot 1 juli 2009 indienen.

BijlageGrootte
konijn700x570.JPG313.06 KB
Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl