Toneel 'Set Troch' in It Waed

Op zaterdag 15 maart zal toneelvereniging 'Set Troch' uit Hitsum twee éénakters brengen: Russyske Aaien (regie Ab Middendorp) en In Faam út Sandoras (regie Klaas Huitema). Aanvang is om 14:00 uurt, entree is 4 euro. Iedere leeftijdsgroep is welkom!

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl